Profilsatserna till AL7000 finns för 25 mm väggtjocklek, 30 mm lucktjocklek och 50 mm taktjocklek.

De levereras till er bearbetade för snabb och enkel sammansättning. Skruv, nit med mera för sammansättning ingår.

Alla profilsatserna levereras anpassade för sandwich-/monopanpaneler som beställs från respektive leverantör (måttuppgifter tillhandahålls av oss).
Profilerna levereras naturanodiserade för bästa skydd/finish.

//

Liknande produkter

PL7000

Profilsatserna till PL7000 finns för 25 mm tak-, vägg-, och lucktjocklek. Luckprofiler för 30 mm fyllning är möjligt.

LS7000

Profilsatserna till LS7000 finns för 25 mm väggtjocklek, 25 alternativt 30 mm lucktjocklek och 25 mm taktjocklek och 50 mm golvtjocklek.