Skåpsystem

//

Skåpsystem 7000

AL7000

Profilsatserna till AL7000 finns för 25 mm väggtjocklek, 30 mm lucktjocklek och 50 mm taktjocklek.

PL7000

Profilsatserna till PL7000 finns för 25 mm tak-, vägg-, och lucktjocklek. Luckprofiler för 30 mm fyllning är möjligt.

LS7000

Profilsatserna till LS7000 finns för 25 mm väggtjocklek, 25 alternativt 30 mm lucktjocklek och 25 mm taktjocklek och 50 mm golvtjocklek.

//

Skåpsystem 8000

Volymskåp VS8000 Sandwich

Lättmonterad aluminiumprofilsats, konfigurerbar till olika utföranden som passar de flesta behov.

Volymskåp VS8000

Plyfa

Lättmonterad aluminiumprofilsats, konfigurerbar till olika utföranden som passar de flesta behov.