PL7000

Profilsettene til PL7000 finnes for 25 mm tak-, vegg- og luketykkelse. Lukeprofiler for 30 mm fylling er mulig.

De leveres bearbeidet for rask og enkel sammenstilling. Skruer, nagler med mer til sammenstillingen inngår.

Alle profilsettene leveres tilpasset for sandwich-/monopanpaneler. Dette bestilles fra respektive leverandør (målopplysninger gis av oss).

Profilene leveres naturanodisert for best mulig beskyttelse/finish.

//

Lignende produkter

AL7000

Profilsettene til AL7000 finnes for 25 mm veggtykkelse, 30 mm luketykkelse og 50 mm taktykkelse.

LS7000

Profilsettene til LS7000 finnes for 25 mm veggtykkelse, 25 alternativt 30 mm luketykkelse, 25 mm taktykkelse og 50 mm gulvtykkelse.