Småskåp 7000

Profilsatserna till AL finns för 25 mm väggtjocklek, 30 mm lucktjocklek och 50 mm taktjocklek.  
De levereras till er bearbetade för snabb och enkel sammansättning. Skruv, nit med mera för sammansättning ingår.

Profilsatserna till PL 7000 finns för 25 mm tak-, vägg/, och lucktjocklek. Luckprofiler för 30 mm fyllning är möjligt.
De levereras till er bearbetade för snabb och enkel sammansättning. Skruv, nit med mera för sammansättning ingår.

Profilsatserna till LS 7000 finns för 25 mm väggtjocklek, 25 alternativt 30 mm lucktjocklek och 25 mm taktjocklek och 50 mm golvtjocklek. De levereras till er bearbetade för snabb och enkel sammansättning. Skruv, nit med mera för sammansättning ingår.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk