Profilsystem

Ett brett sortiment av självbärande flakgolvprofiler med olika höjder för de flesta typer av laster, med olika utförande på slityta så som slät, komfort- och kryssräfflad.

Består av ett flertal profiler för bl a in och utvändig inklädning av skåppåbyggnader. Flertalet av profilerna har limspår för ökad vidhäftningsförmågan.

Profillista med våra krosseriprofiler.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk