Anodisering

Anodisering är den starkaste ytbehandling som finns för aluminiumprofiler. Det är en elektrolytisk process i vilken ett oxidskikt byggs upp. Skiktet förstärker ytan som blir motståndskraftig mot mekaniskt slitage, UV-ljus och påverkan från  aggressiva miljöer. Anodiseringen ger beständighet i färg och glans, och oxidskiktet är mellan 5-20my.

Den vanligaste formen av anodisering är naturanodisering.
Processen består vanligen av fyra steg:

  • förbehandling
  • själva anodiseringen
  • infärgning (i förekommande fall)
  • eftertätning

Anodisering
Sedan metallytan fått den önskade mekaniska eller kemiska förbehandlingen, och är ordentligt rengjord, äger den elektrolytiska processen rum. Likström ansluts till profilen, som blir anod, (därav anodisering). En elektrolytisk cell bildas. Elektrolyten består vanligen av utspädd svavelsyra vid rumstemperatur. Det bildade oxidskiktet innehåller ett stort antal porer med en diameter mellan 120 och 330 Å. För att få ett tätt ytskikt måste porerna slutas. Det görs genom eftertätning - behandling i 95-100 gradigt avjoniserat vatten. Då omvandlas aluminiumoxiden till böhmit, varvid volymen ökar och porerna sluts. Det oxidskikt som bildas vid naturanodisering är transparent. Den naturanodiserade profilen levereras som standard med matt yta.

Infärgning
Naturanodiserat med ej eftertätat aluminium infärgas med organiskt eller oorganiska färgämnen. Efter infärgning eftertätas profilen.

Elektrolytiskt infärgad, Hx
I likhet med det enkla infärgningsförfarandet sker infärgning i ett separat steg efter anodiseringen. Genom inverkan av växelström deponeras pigmenten, som består av tennsalt, i porernas botten. Färgskalan går från champagne till svart. Färgerna som betecknas Hx-10 till Hx-50, har mycket god kulörbeständighet.

Kvalitetssäkring
Aluminiumprofiler ytbehandlade med Natur eller Hardoxals anodiseringsmetod enligt ISO 7599. Standarden definierar eftertätning, nötnings-, korrosions-, glans- och ljusbeständighet. Standarden anger dessutom krav för utförande av kontroll samt de provningsmetoder som skall användas.