Produkter


Vårt transportsystem erbjuder ett brett sortiment av aluminiumprofiler för flak och lämmar till styckegods, tipp och skåpbyggnationer för såväl släpvagnar som lastbilar.


Egen design
Önskar du en egen unik funktion eller design hjälper vi dig med detta. Vi förfogar över hela värdekedjan från göt till färdig produkt.