Tillverkning

Sapa Transportsystem är proffs på montering och bearbetning av aluminiumprofiler. Vi känner materialets egenskaper och förfinar kontinuerligt våra bearbetningsmetoder. Vår tillverkning, montering och bearbetning mm sker i ändamålsenliga maskiner och lokaler.

Vi förfogar över hela processen från lagerhållning till leverans av profiler i långlängd, bearbetade profiler, sammansatta lämmar och monterade flak. Tillverkningen sker enl. standardiserade specifikationer eller unika kundönskemål.

Färdiga profiler  Limning  Borrning  Nitning  Svetsning

Tillverkning av sammansatta flak.