Lemsystem 40 mm

Om Lemsystem 40 mm

Beregnet på sidelemmer og sprederluker til grustransporter. Lemprofilene sammenføyes med sneppfunksjon, kantbeskytteren popnagles fast fra inn- og utsiden. Leveres som kundetilpasset ferdiglem. Eller som profiler i lang lengde. I lemsystem 203-40 inngår det profiler som passer med ulike kantliner, stolper, låser og hengsler.

Lemprofilene finnes i høyder på 100, 150 og 200 mm som kombineres til ønsket høyde.

Samtlige profiler som lagerføres, er anodiserte. Anodiseringen gir en pen, slitesterk overflate som er lett å rengjøre.

Grustransport

Konfigurasjon som angitt ovenfor

Sidelemmer

Baklem:
Overprofil: F46100 Overprofil: F46100
Underprofil: F46300 Underprofil: F46310
Kantbeskytter: F45410 Kantbeskytter: F45410
Eksempel 1

Overprofil: F46100
Underprofil: F46310
Kantbeskytter: F45410

Eksempel 2

Overprofil: F46100
Underprofil: F46300
Kantbeskytter: F45410
Hengsel: F50140

Eksempel 3

Overprofil: F46105
Underprofil: F46310
Kantbeskytter: F45401

Eksempel 4

Overprofil: F46105
Underprofil: F46310
Kantbeskytter: F46401

Eksempel 5

Overprofil: F46102
Underprofil: F46305
Kantbeskytter: F45403
Hengsel: F50005KH/LH
Pendeltapp: F19270

Profiler

Lemprofilene finnes i høyder på 50, 100, 150 og 200 mm som kombineres til ønsket høyde. Visse underprofiler og kantbeskyttere har spor for gummilister som brukes når tetning eller lyddemping kreves.


Samtlige profiler som lagerføres, er anodiserte. Anodiseringen gir en pen, slitesterk overflate som er lett å rengjøre.

Overprofiler

Art.nr: F46100
Art.nr: F46102
Art.nr: F46105

Mellomprofiler

Art.nr: F46200
Art.nr: F46210

Underprofiler

Art.nr: F46300
Art.nr: F46305
Art.nr: F46310

Kantbeskytter

Art.nr: F45401
Art.nr: F45403
Art.nr: F45405
Art.nr: F45407
Art.nr: F45410

Tilbehør

Hengsel

Art.nr: F50005KV/KH
Art.nr: F50005LV/LH
Art.nr: F50120
Art.nr: F50121
Art.nr: F50140
Art.nr: F50150

Pendeltapp/Justerhylse

Art.nr: F19250
Art.nr: F19260
Art.nr: F19270
Art.nr: F39743

Gummilist/Dekklist

Art.nr: F70035
Art.nr: F70082 (XGREY)
Art.nr: F70082 (XBLACK)

Dekklokk

Art.nr: F02460
Art.nr: F02461
Art.nr: F02462

Innhengt toppbeslag

Art.nr: F61100

Ettersyn og vedlikehold

Rengjøring

For at produktet skal beholde sitt attraktive utseende må det rengjøres regelmessig. Rene produkter gir et mer attraktivt utseende, bedre bestandighet og funksjon. Bruk ikke alkalier! Aluminiumprofiler er sensitive for alkalier og bør derfor absolutt ikke utsettes for påvirkning fra slike. Bruk ikke vaskemidler med slipetilsetninger eller skrubbing med f.eks. scotchbrite! Da er det stor fare for mekanisk påvirkning. Rengjøring fungerer altså best med vanlig vann og en svamp. Nøytralt vaskemiddel kan imidlertid brukes.

Vedlikehold
Man bør utføre regelmessig kontroll og justering av produktet for god funksjon og lang levetid. Bevegelige deler skal holdes lett innsmurte slik at de ikke går tregt. Det må kontrolleres at skruer til beslag m.m. er tiltrukkede og at beslagene sitter i rett posisjon.

Lagring og håndtering

For å beholde den høye finishen som profilene har ved levering, bør man tenke på følgende ved lagring og håndtering:

Tørt. Korrosjon oppstår aldri uten vann.
Tildekket. Behold tildekkingen på så lenge som mulig, den hindrer både vann og smuss.
Ventilasjon. Sørg for ventilasjon hvis det er mulig. Lufting bidrar til å holde produktene tørre og pene.

Spaltekorrosjon kan oppstå på ubehandlede profiler hvis regn eller kondens får samle seg på aluminiumflater som ligger mot hverandre, f.eks. ved lagring og transport.
Dette fører til flekker – såkalte vannflekker – med avvikende overflatestruktur.
Det er veldig vanskelig å få bort disse flekkene, men det påvirker ikke profilenes styrke.

Aluminiumprofiler bør beskyttes mot sprut fra sveising og sliping, ettersom det kan forårsake små flekker som det er vanskelig å fjerne.

Product overview

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk