Lemsystem 30 mm

Om Lemsystem 30 mm

Beregnet på sidelemmer, sprederluker, bakdører og framstammer til grustransporter. Lemprofilene sammenføyes med bøyefunksjon, kantbeskytteren sveises fast fra innsiden eller popnagles fast fra inn- og utsiden. Leveres som kundetilpasset ferdiglem, komplett med tilbehør. Eller som profiler i lang lengde. I lemsystem 202-30 inngår det profiler som passer med ulike kantliner, stolper, låser og hengsler.

Lemprofilene finnes i høyder på 100, 150 og 200 mm som kombineres til ønsket høyde. Visse underprofiler og kantbeskyttere har spor for gummilister som brukes når tetning eller lyddemping kreves.

Samtlige profiler som lagerføres, er anodiserte. Anodiseringen gir en pen, slitesterk overflate som er lett å rengjøre.

Grustransport

Konfigurasjon som angitt ovenfor

Sidelem: Baklem:
Overprofil: F39742 Overprofil: F27040
Underprofil: F36087 Underprofil: F36086
Kantbeskytter: F36078 Kantbeskytter: F36070
Hengsel: F50045 Toppbeslag: F61100
Pendeltapp: F19270/F39743 Forsterkningsprofil: F61150

Eksempel 1 baklem

Overprofil: F27040
Underprofil: F36086
Kantbeskytter: F36070
Toppbeslag: F61100

Eksempel 2 baklem

Overprofil: F27040
Underprofil: F36086
Kantbeskytter: F36069
Toppbeslag: F61100

Eksempel 3 sidelem

Overprofil: F36064
Underprofil: F36087
Kantbeskytter: F36076
Hengsel: F50045
Lemlås: F50500/F50510/F50200

Eksempel 4 sidelem

Overprofil: F36064
Underprofil: F36067
Kantbeskytter: F36076
Hengsel: F50121
Lemlås: F50200

Eksempel 5 sidelem

Overprofil: F39742
Underprofil: F36087
Kantbeskytter: F36078
Hengsel: F50045
Pendeltapp: F19270/F39743

Profiler

Lemprofilene finnes i høyder på 50, 100, 150 og 200 mm som kombineres til ønsket høyde. Visse underprofiler og kantbeskyttere har spor for gummilister som brukes når tetning eller lyddemping kreves.

Samtlige profiler som lagerføres, er anodiserte. Anodiseringen gir en pen, slitesterk overflate som er lett å rengjøre.

Overprofiler

Art.nr: F27040
Art.nr: F36064
Art.nr: F39742

Mellomprofiler

Art.nr: F27042
Art.nr: F36091
Art.nr: F36065

Underprofiler

Art.nr: F36067
Art.nr: F36087
Art.nr: F36086

Kantbeskytter

Art.nr: F36069
Art.nr: F36070
Art.nr: F36076
Art.nr: F36078
Art.nr: F36079

Tilbehør

Hengsel

Art.nr: F50040KV/KH
Art.nr: F50040LV/LH
Art.nr: F50045
Art.nr: F50025K
Art.nr: F50025L
Art.nr: F50120
Art.nr: F50121
Art.nr: F50140
Art.nr: F50150
Art.nr: F61150

Lås

Art.nr: F50500
Art.nr: F50510

Pendeltapp/Justerhylse

Art.nr: F19250
Art.nr: F19260
Art.nr: F19270
Art.nr: F39743

Gummilist/Dekklist

Art.nr: F70065
Art.nr: F70091
Art.nr: F70082 (XGREY)
Art.nr: F70082 (XBLACK)

Endeplugg/Endelokk

Art.nr: F02507
Art.nr: F81304
Art.nr: F81305

Innhengt toppbeslag

Art.nr: F61100
Art.nr: F61110

Ettersyn og vedlikehold

Rengjøring
For at produktet skal beholde sitt attraktive utseende må det rengjøres regelmessig. Rene produkter gir et mer attraktivt utseende, bedre bestandighet og funksjon. Bruk ikke alkalier! Aluminiumprofiler er sensitive for alkalier og bør derfor absolutt ikke utsettes for påvirkning fra slike. Bruk ikke vaskemidler med slipetilsetninger eller skrubbing med f.eks. scotchbrite! Da er det stor fare for mekanisk påvirkning. Rengjøring fungerer altså best med vanlig vann og en svamp. Nøytralt vaskemiddel kan imidlertid brukes.

Vedlikehold
Man bør utføre regelmessig kontroll og justering av produktet for god funksjon og lang levetid. Bevegelige deler skal holdes lett innsmurte slik at de ikke går tregt. Det må kontrolleres at skruer til beslag m.m. er tiltrukkede og at beslagene sitter i rett posisjon.

Lagring og håndtering

For å beholde den høye finishen som profilene har ved levering, bør man tenke på følgende ved lagring og håndtering:

Tørt. Korrosjon oppstår aldri uten vann.
Tildekket. Behold tildekkingen på så lenge som mulig, den hindrer både vann og smuss.
Ventilasjon. Sørg for ventilasjon hvis det er mulig. Lufting bidrar til å holde produktene tørre og pene.

Spaltekorrosjon kan oppstå på ubehandlede profiler hvis regn eller kondens får samle seg på aluminiumflater som ligger mot hverandre, f.eks. ved lagring og transport.
Dette fører til flekker – såkalte vannflekker – med avvikende overflatestruktur.
Det er veldig vanskelig å få bort disse flekkene, men det påvirker ikke profilenes styrke.

Aluminiumprofiler bør beskyttes mot sprut fra sveising og sliping, ettersom det kan forårsake små flekker som det er vanskelig å fjerne.

Product overview

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk