Kornflak

Om Lemsystem 25 mm

Beregnet på sidelemmer, bakdører, helhøye bakporter og framstammer. Lemprofilene sammenføyes med sneppfunksjon, kantbeskytteren popnagles fast fra inn- og utsiden. Leveres som kundetilpasset ferdiglem, komplett med tilbehør, eller som profiler i lang lengde. I lemsystem 201-25 inngår det profiler som passer med ulike kantliner, stolper, låser og hengsler.


Lemprofilene finnes i høyder på 50, 100, 150 og 200 mm som kombineres til ønsket høyde. Visse underprofiler og kantbeskyttere har spor for gummilister som brukes når tetning eller lyddemping kreves. Profilene finnes med ulike godstykkelser fra 1,8 mm til 4 mm på innsiden.

Samtlige profiler som lagerføres, er anodiserte. Anodiseringen gir en pen, slitesterk overflate som er lett å rengjøre.

Kornflak

Konfigurasjon som angitt ovenfor

Framstamme Sidelem Baklem: Møne:
Overprofil: F36035 Overprofil: F36156 Overprofil: F36156 Overprofil: F36035
Underprofil: F36150 Underprofil: F36150 Underprofil: F36150 Underprofil: F63156
Kantbeskytter: F36035 Kantbeskytter: F36166 Kantbeskytter: F36167 Kantbeskytter: F36036
 Topputtak: F02520 Hengsel: F50045 Lemlås: F50500/F50200 Topputtak: F02520
  Dekklokk: F80200/F80210

Dekklokk: F80200/F80210

 
Eksempel 1 sidelem

Overprofil: F36160
Underprofil: F36150
Kantbeskytter: F36170
Hengsel: F50040KH/LH
Lemlås: F19225
Dekklokk: F80200/F80210

Eksempel 2 sidelem

Overprofil: F36156
Underprofil: F36148
Kantbeskytter: F36170
Hengsel: F50015
Lemlås: F19225
Dekklokk: F80200/F80210
Dekklist: F70082 (XBLACK)

Eksempel 3 sidelem

Overprofil: F36156
Underprofil: F36152
Kantbeskytter: F36167
Hengsel: F50121
Lemlås: F50200
Dekklokk: F80200/F80210

Eksempel 4 sidelem

Overprofil: F36156
Underprofil: F36152
Kantbeskytter: F36170
Hengsel: F50121
Lemlås: F19225

Eksempel 5 baklem

Overprofil: F36156
Underprofil: F36150
Kantbeskytter: F36167
Lemlås: F50500/F50510/F50200
Dekklokk: F80200/F80210

Eksempel 6 framstamme

Overprofil: F36035
Underprofil: F36150
Kantbeskytter: F36035
Topputtak: F02520

Eksempel 7 bakdør

Kantbeskytter: F68790/F36036
Hengsel: F50850
Gummilist: F70070

Profiler

Lemprofilene finnes i høyder på 50, 100, 150 og 200 mm som kombineres til ønsket høyde. Visse underprofiler og kantbeskyttere har spor for gummilister som brukes når tetning eller lyddemping kreves. Profilene finnes med ulike godstykkelser fra 1,8 mm til 4 mm på innsiden.

Samtlige profiler som lagerføres, er anodiserte. Anodiseringen gir en pen, slitesterk overflate som er lett å rengjøre.

Overprofiler

Art.nr: F36029
Art.nr: F71688
Art.nr: F36156
Art.nr: F36160
Art.nr F36159
Art.nr: F36158

Mellomprofiler

Art.nr: F36026
Art.nr: F36027
Art.nr: F36028
Art.nr: F36155
Art.nr: F36154
Art.nr: F36153
Art.nr: F38933
Art.nr: F38932
Art.nr: F36030

Underprofiler

Art.nr: F36032
Art.nr: F36033
Art.nr: F36191
Art.nr F36037
Art.nr: F36034
Art.nr: F39641
Art.nr: F36148
Art.nr: F36149
Art.nr: F36150
Art.nr: F36151
Art.nr: F36152

Kantbeskytter

Art.nr: F36035
Art.nr: F36036
Art.nr: F36176
Art.nr: F36177
Art.nr: F68790
Art.nr: F63156
Art.nr: F36165
Art.nr: F36170
Art.nr: F36166
Art.nr: F36183
Art.nr: F36163
Art.nr: F36167
Art.nr: F36178
Art.nr: F36048

Tilbehør

Hengsel

Art.nr: F50059
Art.nr: F50060
Art.nr: F50040KV/KH
Art.nr: F50040LV/LH
Art.nr: F50045
Art.nr: F50046
Art.nr: F50010KV
Art.nr: F50010LV
Art.nr: F50030KV/KH
Art.nr: F50030LV/LH
Art.nr: F50025K
Art.nr: F50025L
Art.nr: F50015
Art.nr: F50020
Art.nr: F50120
Art.nr: F50121
Art.nr: F50140
Art.nr: F50150
Art.nr: F50700KV/KH
Art.nr: F50700LV/LH
Art.nr F50850
Art.nr: F50855

Lemlåsbøyle

Art.nr: F19220
Art.nr: F19225
Art.nr: F19240

Pendeltapp/Justerhylse

Art.nr: F19250
Art.nr: F19260
Art.nr: F39743

Gummilist/Dekklist

Art.nr: F70030
Art.nr: F70050
Art.nr: F70060
Art.nr: F70065
Art.nr: F70070
Art.nr: F70080
Art.nr: F70090

Endeplugg/Dekkplugg/Endelokk

Art.nr: F02505
Art.nr: F80200
Art.nr: F80210
Art.nr: F81304
Art.nr: F81305

Ettersyn og vedlikehold

Ettersyn og vedlikehold

Rengjøring
For at produktet skal beholde sitt attraktive utseende må det rengjøres regelmessig. Rene produkter gir et mer attraktivt utseende, bedre bestandighet og funksjon. Bruk ikke alkalier! Aluminiumprofiler er sensitive for alkalier og bør derfor absolutt ikke utsettes for påvirkning fra slike. Bruk ikke vaskemidler med slipetilsetninger eller skrubbing med f.eks. scotchbrite! Da er det stor fare for mekanisk påvirkning. Rengjøring fungerer altså best med vanlig vann og en svamp. Nøytralt vaskemiddel kan imidlertid brukes.

Vedlikehold
Man bør utføre regelmessig kontroll og justering av produktet for god funksjon og lang levetid. Bevegelige deler skal holdes lett innsmurte slik at de ikke går tregt. Det må kontrolleres at skruer til beslag m.m. er tiltrukkede og at beslagene sitter i rett posisjon.

Lagring og håndtering

For å beholde den høye finishen som profilene har ved levering, bør man tenke på følgende ved lagring og håndtering:

Tørt. Korrosjon oppstår aldri uten vann.
Tildekket. Behold tildekkingen på så lenge som mulig, den hindrer både vann og smuss.
Ventilasjon. Sørg for ventilasjon hvis det er mulig. Lufting bidrar til å holde produktene tørre og pene.

Spaltekorrosjon kan oppstå på ubehandlede profiler hvis regn eller kondens får samle seg på aluminiumflater som ligger mot hverandre, f.eks. ved lagring og transport.
Dette fører til flekker – såkalte vannflekker – med avvikende overflatestruktur.
Det er veldig vanskelig å få bort disse flekkene, men det påvirker ikke profilenes styrke.

Aluminiumprofiler bør beskyttes mot sprut fra sveising og sliping, ettersom det kan forårsake små flekker som det er vanskelig å fjerne.

Product overview

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk