Kretsløp og gjenvinning

Illustration: kretslopp/återvinningOmtrent 8 % av jordskorpen består av aluminium i form av forskjellige mineraler. Råvaretilgangen kan i praksis anses som ubegrenset.

Aluminium fremstilles av bauxitt, som har et høyt innhold av aluminium. Med den nåværende produksjonstakten av aluminium rekker forekomstene i 200 – 400 år. Da er ikke gjenvunnet aluminium tatt med. Fra bauxitt produseres aluminiumoksid som blir til aluminium (primærmetall) via såkalt smelteelektrolyse.

Gjenvinning uten ende
I prinsippet kan alt aluminium gjenvinnes og bli nye produkter i et uendelig kretsløp – uten forringelse av kvaliteten. Dessuten er metalltapet kun noen få prosent ved omsmelting.

Aluminium som forlater kretsløpet går tilbake til naturen i form av aluminiumoksid – som finnes naturlig i vår omverden. Ved gjenvinning kreves kun 5 % av energien som brukes til fremstilling av primæraluminium.
I dag består ca 25 % av verdens forbruk av gjenvunnet aluminium.

Smelter om – selv
For at vi skal slutte kretsløpet har vi investert i et eget omsmelteverk ved Vetlanda, Sverige. Her smelter vi om sortert skrot fra oss selv, underleverandører og kunder til nye bolter – sylindriske metallemner ferdige til å ekstruderes til profiler.