Egenskaper

Aluminiums egenskaper
Vekt

Vekten til aluminium er 2,7 g/cm³, ca. en tredjedel av stålets vekt.

Styrke

Aluminium er sterkt i forhold til sin vekt, sammenlignet med andre materialer.
Aluminiumlegeringer har en strekkfasthet på mellom 70 og 700 N/mm². De vanligste legeringene for ekstrudering ligger mellom 150 og 300 N/mm².

Aluminium blir ikke sprøtt ved lave temperaturer, slik som de fleste ståltyper blir. Tvert imot blir materialet seigere og styrken økes. Ved høye temperaturer reduseres styrken. I konstruksjoner med konstante temperaturer over 100°C må man ta hensyn til dette forholdet.

Lengdeutvidelse

Sammenlignet med andre materialer utvider aluminium seg mye når temperaturen stiger. En 10m lang alu-stang vil bli 1 cm lenger når temperaturen endres fra -20 til +20°C. En tilsvarende jernstang vil bare bli 0,5 cm lenger. Aluminiums lengdeutvidelseskoeffisient er 24 * 10-6/°C.

Formbarhet

Foruten at aluminium kan ekstruderes kan det valses i så vel varm som kald tilstand.

Bearbeiding

Aluminium er enkelt å bearbeide ved hjelp av de fleste bearbeidingsmetoder: Skjærende bearbeiding, fresing, boring, kapping, stansing og bøying.
Energiforbruket ved bearbeiding er lavt.

Sammenføyingsmetoder

Funksjoner for sammenføying bygges ofte inn i profilen. Utover dette kan man sammenføye aluminium ved hjelp av velkjente teknikker som bl.a. sveising, FSW, lodding, liming og nagling.

Ledeevne

Aluminium leder varme og elektrisitet svært godt. En aluminiumsleder veier ca. halvparten så mye som en kobberleder med samme overføringskapasitet.

Refleksivitet

Aluminium har god evne til å reflektere så vel synlig lys som varmestråling. Aluminium kan f.eks. benyttes som reflektor i lysarmaturer, mens et annet bruksområde er aluminiumstepper som brukes til å holde skadde personer varme.

Avskjerming – EMC

Tette bokser i aluminium stenger ute eller skjermer effektivt mot elektromagnetisk stråling.

Korrosjonsmotstand

Som de fleste andre metaller danner aluminium i kontakt med oksygenet i luften et svært tynt oksidlag på kun noen hundredels µm. (1 µm er 1 tusendels millimeter). Laget er tett og gir svært god beskyttelse mot korrosjon. Skades oksidlaget, gjendannes det spontant.

Ved anodisering økes oksidlagets tykkelse, og den naturlige korrosjonsbeskyttelsen forsterkes.

Aluminium har god korrosjonsmotstand i normale og lett sure miljøer. Som en følge av dette benyttes ofte aluminium i konstruksjoner brukt i sjøvann.

Ikke-magnetisk materiale

Aluminium er et ikke-magnetisk materiale. Denne egenskapen utnyttes bl.a. ved gjenvinning, hvor jernskrot etter fragmentering utskilles gjennom magnetseparering.

Ugiftig

Nest etter oksygen og silisium er aluminium det vanligste materialet i jordskorpen. Aluminiumforbindelser forekommer derfor praktisk talt i alt som omgir oss - også i det vi spiser og drikker.