Salgsinformationer

Salgs- og leveringsbetingelser:
Almindelige salgs-og leveringsbetingelser (pdf)

Tilbagekøb:
Tilbagekøb af lagerførte materialer kan ske på ordre til køberen inden for de seneste tre (3) måneder. Et ekspeditionsgebyr samt fragtomkostningerne trækkes fra anskaffelsesværdien. Tilbagekøbet reguleres i form af kreditnote.

Produktkritik/Reklamationer:
Er leverede varer behæftet med fejl, mangler eller defekter, bliver de ombyttet med fejlfri, eller på anden måde udlignet. Sælgeren har ud over dette intet ansvar for produktionstab eller tabt fortjeneste, tab eller udgifter afholdt af køber eller dennes kunder eller anden tredjepart.

Sælgers ansvar er begrænset til fejl, der opstår i løbet af kontraktens forventede betingelser og ved korrekt bearbejdning, montering og anvendelse, af varer.

Sælgeren er ikke ansvarlig for fejl forårsaget af omstændigheder, der er opstået efter at produktet er overgået til køberen. Det omfatter f.eks. ikke fejl forårsaget af forkert opbevaring, bearbejdning eller montering af køber, samt forkert eller manglende reparation, vedligeholdelse, normal slitage og forringelse.

Køberen skal straks efter modtagelsen af varerne undersøge at leverancen er i overensstemmelse med bestilling/ordrebekræftelse.

Køberen skal senest en (1) uge efter modtagelsen af varen, underrette sælgeren om en sådan fejl eller mangler som opdages eller burde være opdaget ved ankomsten kontrollen.
Anmærkninger om fejl, mangler eller defekter på leverancer som ikke har kunnet opdages ved modtagelsen, skal ske umiddelbart efter skaden er opdaget,. Senest før evt. bearbejdning eller overfladebehandling som køber selv iværksætter, dog senest seks (6) måneder efter levering.

Transportskader:
Synlige skader eller mangel på såvel emballage som varer, som sandsynligvis er sket under forsendelsen, skal køber straks underrette chaufføren om. Dette skal påføres med anmærkning i fragtbrevet som SKAL kvitteres af chaufføren.

Skadesanmeldelse og krav overfor speditør gennemføres af sælgeren, når varerne er sendt franko (fragtvillkor: fritt mottagarens lager). Køber er ansvarlig skadesanmeldelse og krav mod speditør for levering ab fabrik (fragtvillkor: fritt fabrik).

Returfragter:
Gods og fragtseddel skal stiles til Sapa og mærket med Returordrenummer alt. Reklamation inkl. Returordrenummer samt modtageradresse, som leveres af sælger.

Materialer som returneres som tilbagekøb, skal modtages indpakket/emballeret og i ubeskadiget stand.
Ved returnering af materialer med skader, forårsaget under transporten, krediterer vi kun til skrot pris.

Materialer som returneres p.g.a. fejl/mangler, skal være indpakket/emballeret så yderligere skade ikke opstår.
Ved fejlagtigt emballeret materiale, hvor vi ikke kan foretage en korrekt vurdering af fejlårsag på grund af de skader som er forårsaget under transporten, krediterer vi kun til skrot pris.

Alle returneringer skal aftales med Sapa, samt påføres et returordrenummer og leveringsadresse. De returnerede materialer skal modtages i emballeret og ubeskadiget stand

Alle returfragter som betales af Sapa, skal foretages på vores aftale med speditøren.

Korgmanualer:
För att minimera risken för felhantering vad avser hanteringen av Sapakorgar har vi tagit fram dessa Korgmanualer. Vi uppmanar våra kunder att följa nedanstående anvisningarna noga. På så sätt kan vi gemensamt säkra en olycksfri hantering.

Sapa Korgmanual - Hantering av korgar
Sapa Korgmanual - Retur av korgar