Egenskaber

Aluminiums egenskaber
Vægt

Aluminiums vægtfylde er 2,7 g/cm3, ca. en tredjedel af ståls.

Styrke

Aluminiumleveringer har trækstyrker på mellem 70 og 700 MPa. De mest almindelige profilleveringer: 150-300 MPa.

Ved lave temperaturer øges styrken, og til forskel fra de fleste stålleveringer bliver aluminium ikke sprødt. Ved højde temperaturer mindskes styrken. Ved konstante temperaturer på over 100°C påvirkes holdbarheden så meget at man i konstruktionsfasen må tage specielt hensyn til dette.

Længdeudvidelse

Sammenlignet med andre metaller har aluminium en relativ stor længdeudvidelseskoefficient. I nogle konstruktioner er det nødvendigt at tage hensyn til dette.

Formbart

Den gode formbarhed, der er en forudsætning for ekstrudering af aluminiumprofiler, udnyttes også ved valsning af bånd og folie samt ved bukning og anden plastisk bearbejdning i såvel varm som kold tilstand.bockas i såväl varmt som kallt tillstånd.

Bearbejdning

Aluminium er let at bearbejde i de fleste bearbejdningsmetoder: skærende bearbejdning – fræsning, boring og kapning. Stansning og bukning. Energiforbruget ved bearbejdningen er lavet.

Samling

Samlefunktioner indbygges ofte i profilet. Derudover findes der afprøvede metder til svejsning (smeltesvejsning og Friction Stir Welding), limning og tape.

Ledningsevne

Aluminium har en meget god ledningsevne for elektricitet og varme. En ledning af aluminium vejer cirka halvdelen af en kobberledning med den samme elektriske ledningsevne.

Reflektionsevn

Aluminium har en god reflektionsevne for såvel synligt lys som varmestråling.

Afskærming – EMC

Tætte aluminium kabinetter kan effektivt skærme elektromagnetisk ind- og udstråling. Jo bedre ledningsevne i materialet jo bedre afskærmningsevne.

Korrosionsbestandigt

Når aluminium reagerer med luftens ilt dannes et meget tyndt oxidlag, blot nogle hundrededele µm (1 µm er 1 tusindedel millimeter). Laget er tæt og yder en meget fin korrosions-beskyttelse. Skades oxidlaget, gendannes det spontant.

Ved anodisering øges oxidlagets tykkelse – den naturlige korrosionsbeskyttelse forstærkes.

Aluminium har en god bestandighed i neutrale og let sure miljøer. I meget sure og basiske miljøer er korrosionshastigheden høj.

Umagnetisk

Aluminium er et umagnetisk materiale (paramagnetisk).

Ugiftigt

Aluminium er, efter ilt og silicium, det mest almindelige stof i jordskorpen, og aluminiumforbindelser forekommer naturligt i vore fødevarer.